Přednáškový deník

RSA Animate – Drive: The surprising truth about what motivates us
http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
Srikumar Rao: Plug into your hard-wired happiness
http://www.ted.com/talks/srikumar_rao_plug_into_your_hard_wired_happiness.html
Randy Pausch Last Lecture: Achieving Your Childhood Dreams
http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo
Jonathan Haidt on the moral roots of liberals and conservatives
http://www.ted.com/talks/jonathan_haidt_on_the_moral_mind.html
Václav Bělohradský – Nesamozřejmost českého národa
http://www.youtube.com/watch?v=qxKy_-Gqk3c
Václav Bělohradský, Karel Hvížďala – Média v postmoderním světě
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=820


Pod čarou (aneb to, co nepatří do top, ale může stát za shlédnutí):
Sir Ken Robinson – Schools kill creativity
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html (má navazující přednášku o 4 roky později, která je řekl bych lepší)
Hans Rosling’s new insights on poverty
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty.html
Václav Bělohradský – Postsekulární společnost
http://www.youtube.com/watch?v=fhSxFL9kbTw
Rozhovor Václava Moravce s Václavem Bělohradským
http://www.impuls.cz/clanek/video-vaclav-belohradsky-sociolog/228747
Peter Schiff – Why is school so expensive (+ slovenské titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=XgfxnZYv4kQ
Jakub Macek – Internet a Nová Média: Jaká revoluce?
http://www.youtube.com/watch?v=ki9epxKUIc8&feature=channel

Kategorie: | Odkaz