Jak používáme Facebook?

Je to již přes dva roky, co se Facebook stal běžným médiem většiny českých uživatelů podobně jako mobilní telefon nebo televize. Jakým způsobem a k čemu ho používáme? A lišíme se mezi sebou v užívání dle věku, pohlaví či vzdělání? Udělal jsem malý osobní průzkum.

V průzkumu jsou sledovány tyto parametry: Věk, (dosažené či probíhající) vzdělání, počet přátel, procento skrytých přátel z výpisu(zdi), počet statusů za měsíc a počet narcisismů za měsíc. Jako narcisismus byl brán takový status, který vyjadřuje momentální činnost či náladu uživatele. Více pak v článku Facebook jako symbol narcistické doby. Vzhledem k počtu respondentů (54) se v žádném případě nejedná o objektivní statistiku.

A jaké jsou výsledky? Rozhodně lepší než jsem čekal. U všech výsledků uvádím (více vypovídající) medián, nikoliv průměr. Tak zprvu postujeme pouze 9 statusů měsíčně, zásadní odchylky (nad 50 statusů měsíčně) nastaly jen ve 4 případech. Počet narcisismů se pohybuje kolem 40%, přičemž mezi 0 a 80% je přibližně stejné rozložení. Dle očekávání je počet statusů za měsíc nižší u starších ročníků, stejně tak u lidí s vyšším vzděláním. Jako nejčastější status se pak objevují klipy písní.

Co je však mnohem zajímavější a proč jsem celý průzkum původně dělal je skrývání přátel. Masivní většina uživatelů má ze svého výpisu (zdi) skryto do 10% přátel. Celá čtvrtina uživatelů o této možnosti nemá ani potuchy. Existuje tedy velká pravděpodobnost, že pokud jste v seznamu přátel někoho jiného, takový člověk čte vaše statusy (pokud nesdílíte opravdu vysoké množství blbostí).

Zákonitě jsem si pokládal otázku „Jak to stíhají přečíst?“ Odpověď je prozaická: Nestíhají. Všechny statusy prostě nečtou a často si nechávají vypisovat takové statusy, které jim nadělí facebook sám pomocí algoritmu (tedy ještě donedávna funkční výpis Hlavní příspěvky). Uzavírají(uzavíráme) se tak do informační bubliny a čteme pouze takové věci, které nám (v dobré víře) připraví vzdálený počítač. Procento skrytých přátel se (možná trochu překvapivě) nezvyšuje s počtem přátel. Většinový člověk s většinovými přáteli tak denně přečte 74 statusů, v průměru je to pak 166 statusů. Nemalé číslo.

Kompletní datovou tabulku je pak možno vidět níže. Právě tato statistika mě vytrhla z představy, že skrývání přátel je zcela běžná věc. Někteří místo skrývání své přátelé rovnou mažou, někteří však Facebook takto běžně používají. Patří jím můj obdiv.

Kategorie: Bez kategorie | Odkaz