Politické mýty a fámy. Značka: Český národ

V českém národě přetrvává několik politických mýtů a fám. Pojďme se na ně společně podívat, rozebrat a případně je vyvrátit.

Topolánkova vláda zavedla rovnou daň

Nezavedla. Když jsem si nedávno počítal čistou mzdu pro nástup do nového povolání, byl jsem zaskočen. Daňový systém je neuvěřitelně složitý, nepřehledný a daňovou reformu provádíme přibližně každé vládní období. Výpočty a hledání, zda-li u nás existuje daňová progrese, jsem utvářel cca 4 hodiny. Kalousek sice slibuje zjednodušení celého systému vypuštěním pojmu superhrubá mzda, ve skutečnosti se však jedná jen o hru s pojmy a výpočet zůstane úplně stejně složitý jako dosud. Jak se to má tedy s tou progresí?

V Česku máme progresivně-regresivní efektivní zdanění. Slovo efektivní používám záměrně a znamená poměr mezi čistou mzdou a celkovým státním zatížením (slovo zdanění je zde nevhodné, protože daň z příjmu je jen jednou z mnoha složek odvodů státu). A jak to vypadá v praxi?

Při čistém platu 10 000Kč a nula dětmi je efektivní zdanění cca 35%, při 20 000Kč pak 38%, při 50 000Kč je to 44%. Celkový odvod státu se tedy postupně zvyšuje a to až do výše cca 100 000Kč, kde začíná daňová regrese díky stropům pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Průběh progrese pak můžete vidět na grafu níže, procentuální zdanění je uvedeno pro hrubou mzdu 10, 20, 30, 40, 50 a 60 tisíc Kč.

Abychom ale složitosti daňového systému učinili za dost, přichází vláda s husarským (avšak z mé strany vítaným) kouskem. Stropy pro sociální a zdravotní sice neodstraňuje, ale zavádí stropy pro slevy na dani, což skokově kompenzuje již zmíněné stropy a pro výslednou daňovou křivku (zobrazenou opět níže) jsem nenašel vhodnějšího slova než pěkně po česku klikatice.

Jak bude vypadat zdanění mzdy po (pravděpodobné) výhře ČSSD v dalších volbách se můžeme jen dohadovat. Ve svém poslaneckém návrhu uvádí zdanění mzdy pro příjmové skupiny nad 100 000Kč 38%, což ve skutečnosti neznamená daňovou progresi jako spíše další masivní daňový skok. Osobně bych od ČSSD očekával nějaké lepší a kreativnější řešení, daňový skok by totiž (pravděpodobně) znamenal tlačení platů pod hranici 100 000Kč a podporu šedé ekonomiky. Pokud však ČSSD nevymyslí nějakou kulišárnu, lze uvažovat, že stávající progresivní zdanění zachová. Daňový skok je opět hezky vidět na křivce níže, tuto křivku bych pak osobně pojmenoval jako daňový bordel.

Zajímavé je taktéž srovnání s OSVČ  - daň zůstane stejná jako u zaměstnanců – 19%, odvody na sociální a zdravotní však odvádí o polovinu nižší. Protože OSVČ nepracují pod zaměstnavatelem nemusí tak odvádět odvody ze superhrubé mzdy, čímž jsou  živnostníci vůči zaměstnancům nadále daňově zvýhodněni. Je veřejným tajemstvím, že živnostníci si uměle snižují daňový základ tím, že do výdajů dávají prakticky všechny položky, které kde seženou. Většina (tedy ne všichni) z nich jak soc.zdrav., tak daň z příjmu odvádí značně nižší. Menší daňová zátěž pro podnikatele je často ospravedlňována zvýšeným rizikem podnikání (musí odvádět daně i z nezaplacených faktur). S příchodem nového ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby však tento argument doufejme padne.

Abychom však zbytečně nerozpoutávali třídní boj podnikatelé vs zaměstnanci, je dlužno říct, že živnostníci v případě placení min. odvodů budou dostávat také nižší důchod. Tedy alespoň dle plánu této vlády, za 3 roky bude určitě všechno jinak. Použitá data pak naleznete v této tabulce.

Máme předražené a nekvalitní dálnice

Pravděpodobně ano a ne. Na počet srovnávacích studií na ceny českých dálnic vůči zahraničí už pomalu potřebujeme dvě ruce. Problémem oněch srovnávacích studií je, že výsledky hrají většinou ve prospěch zadavatele a tak se přikloní tu na jednu, tu na druhou stranu. Fáma o předraženosti českých dálnic se vygenerovala z bulvárních médií, často srovnávala nesrovnatelné úseky a ceny si obvykle přihnuly k obrazu svému. Výsledkem tedy zůstává, že žádná solidní komparativní studie neexistuje (tedy alespoň jsem ji nenašel), proto nelze jednoznačně říct, zda-li jsou české dálnice předražené či nikoliv. Z dostupných analýz lze odhadovat, že vysoutěžené ceny dálnic jsou u nás +- srovnatelné jako v ostatních zemích, ale navyšování nákladů v průběhu stavby je prodraží cca o třetinu. Zda-li se tak děje či neděje i v zahraničí se můžeme jen domnívat (můj osobní tip je, že to bude mít korelaci s mírou korupce).

Kvalita českých dálnic je dalším typickým mýtem. Zatímco lze bezpečně říct, že dálnice postavené za socialismu (tedy D1 22-230km, D2) jsou ve velmi špatném stavu, u dálnic postavených po revoluci už tyto věty neplatí. Tyto vykazují standardní kvalitu a v některých momentech předčí i ty německé. Německo totiž nedělí komunikace na dálnice a rychlostní silnice, ale má pro ně jeden pojem – dálnice. Naše „rychlostky“ (tedy užší pruhy, vyšší sklony stoupání/klesání a zatáček či nebezpečnější sjezdy) jsou tedy německé dálnice. Z první ruky lze protiargumentovat vlněním dálnic na některých úsecích, které se u nás projevilo již několikrát. Ve výsledku se však v součtu jedná o cca 2km, tedy cca 0,2% celé dálniční sítě.

Poslední mýtus – drahé dálniční známky chci vyvrátit výše zobrazeným grafem. Cena dálničních známek od roku 2000 sice průběžně stoupá, po přepočtu na 1km dálnice se však pohybuje stabilně kolem hodnoty 1Kč/1km (pro srovnání – mýtné na dálnicích ve Francii stojí stejně, nepočítá se však na rok, ale na jeden průjezd). Započítáme-li však do výpočtu inflaci, můžeme vidět, že reálná cena za užívání českých dálnic (pro vozidla do 3,5t) průběžně klesá. Pohledy apokalyptických věštců, že zvýšení ceny dálničních známek na 1500Kč způsobí pokles prodejnosti se tak opět nesetkávají s realitou a dálniční známky se prodávají stále stejně, nezávisle na jejich ceně (resp. prodejnost se zvyšuje úměrně s počtem registrovaných vozidel). Veškerá data pak naleznete v této tabulce.

Jsme korupční velmoc

Nejsme. Míra korupce v České republice není nikterak růžová, ale v žádném případě na tom nejsme v relativním srovnání tak špatně, že bychom se mohli označit za korupční velmoc. Média přinesla šokující zprávu, že jsme se zařadili po bok Jordánska a Namibie, ale už opomenuli zmínit, že jen pár příček nad námi je Maďarsko a pod námi se pohybuje Slovensko, Chorvatsko, Litva, Itálie nebo Řecko a tisíc mil za námi se šourá Rusko. V rámci srovnání zemí východního bloku jsme na tom s korupcí relativně dobře, před námi jsou už jen Polsko, Estonsko a zmíněná Litva. To však neznamená, že bychom se neměli snažit s tím něco udělat. Pouze je dobré se vyvarovat mystifikací a mít na paměti, že jsou země, kde jsou na tom daleko hůře.

S čím už média nepřišla je odkaz na kvalitní studii (studie) čím je korupce způsobena a jak s ní efektivně bojovat. Jak je na tom která země s korupcí si snadno dokážeme dohledat a stránkách Transparency International, ale jak s ní co nejefektivněji bojovat a co můžeme udělat přímo my, to už masmédia nepíší. V současné společnosti jsem narazil na takové tři hlavní proudy: Zákonná opatření, snižování role státu a zvyšování morálky. První cestu zmiňuje jako neefektivní Jan Spurný, který na slovenském příkladu demonstruje, jak jsou zákonná či vládní opatření nefunkční bez politické vůle. S druhou cestou polemizuje Jiří Hlavenka na svém blogu, který předpovídá, že korupce může zruinovat jak stát, tak soukromou firmu a tím i celou společnost. Třetí cestu diskutuje Petr Matějů v Otázkách Václava Moravce*, kde ukazuje neprůchodnost oné morální cesty, protože již dnešní 15-leté děti považují klientelismus za normální cestu k životnímu úspěchu. Od všech vyjádření bych doporučil si držet odstup a nadhled. Pravdou však je, že seriózní debata, čím je korupce způsobena a jak se z tohoto srabu vyhrabat, u nás nebyla nastolena a jediné o co se snažíme, je lepit díry v zákonech. Bude to stačit? Třeba nám na to odpoví Planeta Země 2012 (ČT, Pavlína Kvapilová + Václav Moravec, 22.2.2012, 20:00).

Dříve bylo vše lepší a tráva zelenější

Nebylo a nebyla. Tráva je v zásadě pořád stejná, podobně jako my.

*čas 13:23

Zdroje a odkazy v textu

http://www.novinky.cz/domaci/172883-nejdrazsi-usek-dalnice-d1-nevydrzel-ani-pul-roku-a-uz-se-musi-opravovat.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/212411030500122/
http://www.rsd.cz/doc/informacni-servis/ceny-dalnic/$file/letak_a5_web.pdf
http://www.dalniceza20let.cz/Ceny-dalnic.html
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/01/cenadalnic_cast1_predrazenedalnice.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=x4MuI9cMACM&feature=related
http://www.prnewswire.com/news-releases/106-km-of-the-new-motorway-straight-to-europe-134779853.html
http://www.cvut.cz/informace-pro-media/cvut-v-mediich/2008/cervenec/alias.2008-08-05.5645082811
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3109-11
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/1420-11-n_2011-0200
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
Kategorie: Bez kategorie | Odkaz