Přesun brněnského nádraží, legenda pokračuje

Od referenda o přesunu brněnského nádraží v roce 2004 diskuse nad jeho přesunem zase na čas utichly. Jen pro připomenutí – v referendu se 15 % brňanů vyjádřilo pro odsun, 85 % proti odsunu při celkové 25% účasti. Zbylých 75 % voličů dalo zjevně najevo, že je poloha brněnského nádraží upřímně nezajímá (což není zcela přesné, nepočítáme totiž voliče s názorem pro odsun, kteří k referendu nepřišli – následně by se totiž mohlo stát zákonně platným a závazným).

Číst dále »

7 rad a tipů jak se stát nejchytřejším člověkem chodícím po této planetě

Tento článek je pouze „levnou“ kopií článku o tom, jak se nestát úspěšným, ačkoliv hlavními inspirátory byla velká spousta lidí – od Jana Švejnara po Zoliho Varadiho. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Neznáme cestu, část III.

Tato třetí část blogpostu Neznáme cestu, část III. navazuje na Neznáme cestu, část I. a část II.

Korupce

Že se v republice kradlo a krade zleva i zprava není žádná novinka. Že to není problém politický, ale společenský také není žádným tajemstvím. Ale společnost na to reaguje takovým zvláštním, ideologickým způsobem. Máme tu třeba problém zneužívání sociálních dávek některými romy, kterým se nechce pracovat, vytvoří kopu dětí, kopu dluhů a s těmi nějak přežívají. Definujme, co dělá takový rom – zneužívá špatně napsaného zákona ve svůj prospěch a společnost (a ve volbách pravice) na něj ukáže – to je on, to je ten, co nás okrádá, toho je potřeba odříznout od zdroje. Ale pravice už neukáže na majitele sluneční elektrárny, který se chová úplně stejně – zneužívá špatně napsaného zákona ve svůj prospěch. Hněv lidu jde téměř vždy dolů. V třicátémosmém byl hněv stržen na židy – to jsou oni, oni podkopali morálku Německa, jsou jiní(=špatní) a je potřeba je vymítit. Nyní pak na romy, a to i z důvodu, že mají černou pleť a jde na ně stejně lehce ukázat – to jsou oni, ti zloději, co nás denně ožebračují o naše daně. To u majitele sluneční elektárny (nebo jednatele firmy, který zcela legálně krátí daně) nelze – takového člověka nepoznáme, je slušný, upravený, chodí v obleku, nepoužívá vulgární slova a pouze se snaží zcela legitimně vydělávat. Zákony jsou takové jaké jsou a je snad jeho chyba, že je někdo špatně schválil? Jeho cílem je zisk v rámci daných zákonů, ačkoliv je nepopiratelné, že jeho zisk jde na úkor celé společnosti. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Neznáme cestu, část II.

Tato druhá část blogpostu Neznáme cestu, část II. navazuje na Neznáme cestu, část I.

Obžaloba pravice

Pravice nepočítá se sociálními a ekologickým aspekty. Jejím jediným cílem je zisk (nebo růst, chcete-li). Přitom je zcela nepopiratelné, že existují lidé, kteří zisk nevnímají ve smyslu ekonomickém, ale např. ve smyslu ochrany životního prostředí či ve smyslu udělat někomu radost. S tím se pravice dokáže těžce vyrovnat. Ačkoliv neumím popsat fenomén všeobecně, lze říci, že většina křesťanů jen těžko umí být zlí – víceméně všichni křesťané, se kterými jsem se kdy měl možnost seznámit, jsou a vždycky byli milí, vstřícní, nikomu nevyvraceli jejich názor pokud podkopával jejich víru, nebyli schopni nikoho urazit či podrazit, byli schopni domluvy a kompromisu a to i u lidí, kteří jim vyloženě neseděli. Z toho lze soudit, že náboženství má do jisté míry(!) dobrý dopad na celou společnost. Ale náboženství jako zboží by v trhu obstálo jen velmi těžko. Sociální přínos lze jen velmi nesnadno až vůbec ekonomicky vyčíslit. S něčím, co nelze ekonomicky kvantifikovat si pravice, obávám se, jen těžko poradí.
“Tak se zeptejte soudruhů zelených, proč mi nafta s aditivy ničí motor mého bmw”, pravil jeden z (bývalých) brněnských radních. Pravice staví liberálnost volby nad ekologii. Ekologie ruší myšlenku maximálního ekonomického zisku[1] (jak můžeme vidět např. v Číne) a do jisté míry jde na úkor svobodné volby a nedokáže se s ní srovnat. To nutně neznamená, že pravice jde přímo proti ekologii – naopak ekonomický růst ekologii podporuje. Ale jedná se spíše o (vedlější) důsledek, nikoliv o cíl jako takový. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Neznáme cestu, část I.

aneb má soukromá obžaloba ideologie, pravice a protikorupčního boje.

Proč vůbec obžaloba právě pravice? Protože u pravice vím, co říci. Levice je pro mne těžce pochopitelná, je příliš komplikovaná na to, abych ji dokázal kritizovat či obhajovat. Mám o ní jen velmi strohou představu a v ruce příliš málo argumentů. Naopak pro zachování korektnosti budu rád, když se objeví nějaká odpověď, která dokáže levici kritizovat z co nejvyššího pohledu. Kritika pravice neznamená obhajobu levice. Naopak mám pocit, že levice často přichází se špatným řešením a pravice toho využívá a přináší své, dobré řešení. Obávám se, že tomu tak není – řešení neznáme a do pravice vkládáme důvěru jen z toho titulu, že levice v řešení selhala.

Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Mezi (našimi) světy

2.února se v Moravské zemské knihovně pořádala panelová diskuse na téma mezináboženského dialogu. Protože záznamy z panelů prostě nejsou, rozhodli jsme se s Jirkou tuto situaci zvrátit, natočit panel, který se mi zdál na druhý poslech (převážně od poloviny) kromobyčejně kvalitní, zveřejnit, v mém případě hodit na blog, tečka. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Zahoďme smysly života

Vzpomínám na scénu z jednoho larpu[1], kdy jsme pronásledovali nějakého důležitého svědka. Náhle mne oslovila mladá slečna s chlapcem asi mého věku a zeptali se: „Dobrý den, mohli bychom se vás zeptat na Váš smysl života?“ Byl jsem tou otázkou tak zaskočen, že jsem pořádně nedal dohromady smysluplnou odpověď a pouze pátral po tom, proč se ptají a jestli takto oslovují běžně neznámé lidi na ulici. Je to jen jeden z mnoha příkladů, které mne utvrzují v tom, že existuje ve společnosti tlak na to, aby si lidé určovali smysl života. Získávám silný dojem, že si (někteří) lidé myslí, že mít smysl života je znakem inteligentní, dospělé a cílevědomé osoby.

Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Býti predestinován

Když mne můj kamarád Mirek nutil podívat se na Earthlings, dlouho jsem to odmítal s tím, že se nerad dívám na nevinné, kteří musí trpět. Mirek mi tenkrát říkal, že jsem hloupý, protože zakrývám pravdu sám před sebou a žiji v iluzi. A měl pravdu – sám jsem si myslel, že mám tušení, jak se věci mají a dokáži o nich kriticky uvažovat. Nic nového jsem se z filmu nedozvěděl, ale dovedl mě k povědomí, že dokud věci neuvidíte na vlastní oči[1], ale vidíte je pouze ve fantazii, uvažujete o nich jen v úzkém úhlu, nikoliv v obšírných souvislostech. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Diferenciace českého školství

Pokud jsem za poslední dobu měl problém si na něco utvořit náhled, pak to byly státní maturity. Dlouho jsem přemýšlel, zda-li jsou (pomineme-li ty nereálné finanční náklady) ku prospěchu společnosti či nikoliv. Ku prospěchu svědčí myšlenka jakéhosi minimálního vzdělání, studenti budou mít jednoznačně určenou minimální laťku, které musí dosáhnout během svého studia na střední škole. To zajišťuje jistou (vyšší?) obecnou vzdělanost společnosti jako celku. Proti svědčí myšlenka jakéhosi sjednocování, stavění všech studentů do jednoho šiku na jednu (popř. dvě) vzdělanostní úroveň, smazávání rozdílů mezi jednotlivými středními školami, absence nastavení úrovně předmětů pro potřeby oboru. Střední školy budou chrlit stejně vzdělané, stejné, klonované studenty. Záměrně nadsazuji. Po jistém časovém odstupu a konkrétní podobě státních maturit, bych se přiklonil pro, ačkoliv pochybnosti se nesou dodnes. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Rezignujme na marasmus!

Rád a s chutí pročítám internetové diskuse, tedy nejen ty internetové. Vytváří to jakýsi obraz české společnosti a tak člověk může posoudit, co společností hýbe, jakou má náladu, jaký je její nejčastější názor na různé věci. Čím častěji člověk ony diskuse čte, tím častěji (kromě hlouposti a neinformovanosti) vidí nejhorší vlastnost národa – marasmus. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny

Jak se dobré myšlenky obrací proti nám

Varování! Tento článek je o politice, je názorově nekorektní a někoho může pobouřit. Pokud patříte k jedincům, kteří stojí za stranou, kterou volili ve volbách, nedoporučuji číst dále.

Parlamentní volby nám ukazují několik zásadních zkušeností. Co nás všechny napadne hned z první ruky je odporný populismus a manipulace lidské psychiky dotovaná mimo jiné i z našich daní.
Což naráží na hned první dobrou myšlenku, která se otočila proti nám – aby politické strany nebyly ovlivnitelné soukromými subjekty, dostávají dle jejich preferencí od nás peníze na jejich propagaci.
Výsledek: Politické strany jsou ovlivnitelné úplně stejně a ještě k tomu od nás jako bonus dostávají peníze na jejich propagaci. Za ten nám pak Paroubek slíbí východ slunce na západě, pan Nečas se postaví za „hlas lidu“ a knížepán převezme kormidlo a jako správný kapitán hodí nějaký ten námořnický vtípek. Takový vtípek za 10 000Kč pro všechny občany je vcelku solidní cena. Číst dále »

Kategorie: Bez kategorie | Komentáře nejsou povoleny